Eksempel på sanktion, disposition og hypotese i Code of Administrative Offenses

eksempel på sanktioner, dispositioner og hypoteser i Den Russiske Føderations kode for administrative lovovertrædelser. For eksempel er art. 20.1 i den russiske føderations administrative kode (småhooliganisme) lyder: “1. Små hooliganisme, det vil sige en krænkelse af den offentlige orden, der udtrykker en klar manglende respekt for samfundet ledsaget af ...

Administrative undersøgelser ??

Administrativ efterforskning ??? Artikel 28.7. Kode for administrative lovovertrædelser for Den Russiske Føderation Administrativ efterforskning 1. I tilfælde, hvor der efter opdagelsen af ​​en administrativ lovovertrædelse foretages en undersøgelse eller andre proceduremæssige handlinger, der kræver lang tid, foretages en administrativ efterforskning. 2. ...