Artikel 186 UK RF

Artikel 186 i Den Russiske Føderations straffelov I overensstemmelse med art. 99 i Den Russiske Føderations straffeprocedurelov Når man beslutter behovet for at vælge en forebyggende foranstaltning i forhold til en mistænkt eller anklaget for at begå en forbrydelse og fastslå den ...

hvordan er undersøgelsesholdet dannet?

Hvordan dannes en efterforskningsoperativ gruppe? Afhængig af arten af ​​den sag, der skal undersøges. Mængde og kvalitetssammensætning bestemmes. Derfor efterforskere med en vis erfaring, forskellige eksperter, antallet af operative medarbejdere, materteknologiske midler ...

Hvad er et andragende?

Hvad er et andragende? Anmodning om at forhøre vidner, du har ret, når du bliver efterforsker. Du kan - se artikel 56 i Den Russiske Føderations straffelov Et vidne har ret til at: 5) indgive andragender og indgive klager over handlinger ...